สพม.16 (สงขลา-สตูล) ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.