ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจราชการโรงเรียน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสังกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ออกตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและนักเรียน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำ ร่วมทั้งได้ดูสภาพบริบทโดยรอบ อาคารเรียน เน้นย้ำการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก“แกศึกษาวิทยา” โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา)  โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)