โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน จากธกส.พิษณุโลก

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีรับมอบโครงการโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเจริญผล จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้คัดเลือกและให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน โดยมี นายภิญโญ สุขขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับมอบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านเจริญผล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก