สพม.14 ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสร้างฐานรองรับแท่นที่ประทับหรือเตียง รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพังงาแล้วเสร็จ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวอรสา เสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสที่กองทุนพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงาได้ดำเนินการสร้างฐานรองรับแท่นที่ประทับหรือเตียง สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จพระพาสเมืองพังงา เมื่อปี พ.ศ 2433 ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดสราภิมุข และได้ดำเนินการเสร็จสิ้น สวยงามสมพระเกียรติ และเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงจัดงานสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งวางพวงมาลัยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5  และหลังจากนั้น มีการเสวนา เล่าเรื่องเมืองพังงาในวันวาน โดยนายศักดิ์ชัย สุคนธชาติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวัฒนา จินดาพล อดีต รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ณ วัดสราภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดพังงา