+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม video conference ลานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED +++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.นายสุรชาติ การสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” สำหรับคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ศน.พรเพ็ญ กมลวิสัย ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน