สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิจัย การศึกษาผลการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิจัย การศึกษาผลการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ ของสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษา 154 โรงเรียนเพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12  โพธิ์ตากเป็นกรณีศึกษาทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคายเขต1 ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด