สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Start โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Start โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้งตามโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ต้นบริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เริ่มโครงการดังกล่าว ตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่