สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวทางการปฏิบัติวิธีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อทำความเข้าใจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา , โรงเรียน       รวมมิตรวิทยา , โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” , โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอลำปลายมาศ , โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ , โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) , โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑