ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ๒  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพบูลย์ เสียงก้อง  ที่ปรึกษา รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามสภาพความเป็นจริงและพิจารณาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา และการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการพิจารณา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ และโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อำเภอแปลงยาว โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์