โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สงขลา โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย รองชนะเลิศอันดับที่1