นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ชัยไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  นายสุรินทร์ จาดเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนชุมชน ร่วมให้การต้อนรับนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ผู้กำกับติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และคณะ  ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย รับฟังความคิดเห็น และให้แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการแห่งนี้ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี  ดร.ลือชัยชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามและรับฟังความคิดเห็น

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4952384268165106

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1: ภาพ/ข่าว