นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้ นางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.20 และนางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนราชินูทิศ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี