สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนและโครงการอาหารกลางวัน ตามเมนู Thai School Lunch

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก ดร ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน  สภาพทั่วไปอาคารสถานที่การจัดโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน ปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อย ได้จัดอาหารกลางวันตามเมนู Thai School Lunchให้นักเรียนทุกคนรับประทานอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ ได้ชี้แนะ แนวทางเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อไป ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต