สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 5  กุมภาพันธ์  20564  เวลา 09.30 น.  นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีกำหนดการออกนิเทศฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564  นี่้