สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านดงกลาง และ โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านดงกลาง และ โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง