ผอ.สพป.มุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตกรณีพิเศษ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตกรณีพิเศษ โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จังหวัดมุกดาหารจึงได้เปิดรับบริจาคโลหิตเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป