สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล) ร่วมรับคณะประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมรับคณะกรรมการประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่3 (นครศรีธรรมราช สงขลส ชุมพร พัทลุง และสุราษฏร์ธานี ) โดยมี นางสาวซัลมา หมัดหลำ โรงเรียนจะนะชะนูปถัมภ์ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้