++ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สกศ. ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ++

^^วันจันทร์ ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564  โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 //กชนิภา  คำมาสาร ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///