ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง IQA Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง IQA Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.สมเพชร  มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/

Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA