สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด

           วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์  ตันงาม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และนางสาวสุพัตรา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองคล้า และโรงเรียนบ้านเขากระแต  เพื่อตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ  และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียน