++ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจเยี่ยมสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

++++วันนี้    ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายสมศักดิ์   สุวรรณสุจริต  พร้อมคณะ  ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อสอบถามข้อมูลนักเรียนที่จบ ม. 3  แต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ   และให้ข้อชี้แนะเกี่ยวกับทักษะอาชีพสำหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ    ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  1+++ธีรธิดา พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน