สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพต่อยอดงานวิจัยสู่ผลงานวิจัยคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒