สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และงานแถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  และ ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ารวมสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมมอบของรางวัลร่วมงานกาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิม โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน พร้อมนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด 2564 ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-13 มีนาคม 2564