สพม.41 ลงพื้นที่สำรวจบริบทโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศน.ธัญรดี พากเพียร พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่สำรวจบริบทโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จ.พิจิตร เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โดยมี ผอ.ภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ให้การต้อนรับ