สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคารที่ 9 ก.พ.64

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และนำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ วันนี้เสนอคำว่า beverage (เครื่องดืม) คำถาม: What is your favorite beverage (เครื่องดื่มโปรดของคุณคืออะไร) ตอบ: My favorite beverage is black coffee. (เครื่องดื่มที่ฉันโปรดคือกาแฟดำ) จากนั้นได้พบปะบุคลากรแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3