ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.เขต ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา เขต ๑๘ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ /ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส นายธงชัย  มั่นคง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ของคลัสเตอร์ ๓ (ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ) เข้ารับการประเมิน ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา