สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์บุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่6/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของสพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสนี้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี ได้เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์เพื่อแจ้งข้อราชการแก่คณะดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด