สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 6/2564

^^^วันพุธ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 เวลา 07.30 นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน ผอ.กลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน