สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายกมล เสาวภาคสุข รองผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนที่จะรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงเรียนดอนสีนวนและโรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา2