สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลแผนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายเชาวลิต จินดารัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลแผนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนต่อ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑