สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 16/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง,ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบขัอมูลข่าวสารการบริหารจัดการด้านการศึกษา และนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการและภาระกิจงานของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3