++ ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ++

^^วันพุธ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 เป็นวันที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย  อำเภอแม่สะเรียง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  เพื่อดูพื้นที่และรับฟังข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียน stand Alone โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม//กชนิภา  คำมาสาร ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน