สพม.27 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. จากนั้น ได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)