สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางโชคดี ทองทิพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางจิรฉัตร ไชยสกุล นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางโชคดี ทองทิพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ วัดปากสระ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2564และจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมรวัดปากสระ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2