ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2เข้านำเสนอผลงานฯ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายศราวุธ ศรีประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้านำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องดอกพะยอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์