สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางจิรฉัตร ไชยสกุล นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ช่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2