สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 32 คน โดยมี ดร.พงกะพรรณ ตะกลมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.นิภาพร ดีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูล ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1