สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รร.บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร และ รร.บ้านโนนปลาเข็ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง