++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษา 2/2564 ++

<< วันพฤหัสบดี  ที่ 11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2564 มีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย  โดยมีนายศิวัช ปุรณะวิทย์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน