สมาคมคนตาบอดไทยขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

สมาคมคนตาบอดไทยขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยขอรับการสนับสนุนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมกันบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ สมาคมคนตาบอดไทย