สพป.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สามารถลดปัญหาทุพโภชนาการได้ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา