สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม