พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564  รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล