สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ “รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19”

            วันที่  11  กุมภาพันธ์  2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้น และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานการณ์พิเศษ หรือสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2