สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ  โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย         เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน