โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ์ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 “หนึ่งนักเรียน หนึ่งศักยภาพ” โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอผลงานด้านวิชาการและผลงานนักเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถของตนเองในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : ศน.ปฎิภาน