ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) พิจารณาเสนอเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทีมทำงานจากศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และสพป.สุโขทัย เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อ.ทุ่งเสลี่ยม สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจพื้นที่ในการเสนอขอเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี ผอ.รัชศาล คุ้มครอง คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่

ภาพ /ข่าว : วรรณทนา ละจุ้ม

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล