ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 นำคณะเข้ารับคำแนะนำขอคำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิ์ผลและศึกษาแนวทางการบริหารงาน รองผอ.สพท.เขตพื้นที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาล ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำคณะที่ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 4 ในระยะ 1 ปี โดยเดินทางมาปฏิบัติงาน และศึกษาแนวทางการบริหารงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในโอกาสนี้ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเทคนิคแนวทางการบริหารงาน และแนวคิดการเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่ดี