เลื่อนการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564

หนังสือ ศธ 04001/ 637
เรื่อง    เลื่อนการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564
เรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้ รายละเอียดเลื่อนการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564