++รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 +++

^^^วันศุกร์  ที่ 12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  นายเรืองยศ  ปันศิริ  และนายสุรชาติ  การสอาด   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้ารับการนิเทศติดตามของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน ณ.ห้องประชุม  สพป.ลำพูน เขต2 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน